CÁCH TÍNH THUẾ, LẬP HÓA ĐƠN HÀNG KHUYẾN MẠI

  1. Giá tính thuế GTGT đối với hàng khuyến mại

Có 2 trường hợp khuyến mại:

  • Khuyến mại có đăng ký với Sở Công thương
  • Khuyến mại không đăng ký với Sở Công thương

Căn cứ khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC

Căn cứ Khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC

Đối với hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại đã thông báo, đăng ký với Sở Công thương theo quy định của pháp luật về Thương mại, giá tính Thuế giá trị gia tăng được xác định bằng (0).

Đối với hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại KHÔNG đăng ký với Sở Công thương theo quy định của pháp luật về Thương mại, thì giá tính thuế GTGT được xác định như trường hợp trao đổi biếu tặng trả thay lương.

Trường hợp có chương trình khuyến mại toàn quốc, Doanh nghiệp phải đăng ký với từng  địa phương.

  1. Chính sách thuế với một số hình thức khuyến mại như sau:
  2. a) Đưa hàng mẫu, cung ứng DV mẫu không phải trả tiền, tặng HH cho khách hàng, DV không thu tiền thì giá tính thuế đối với hàng mẫu, DV mẫu được xác định bằng 0.
  3. b) Đối với hình thức bán hàng, DV với giá thấp hơn giá bán hàng, DV trước đó thì giá tính thuế là giá bán đã giảm áp dụng trong thời gian KM đã đăng ký hoặc thông báo.
  4. c) Đối với các hình thức KM bán HHDV có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu SDDV thì không phải KK, tính thuế GTGT đối với phiếu mua hàng, phiếu sử dụng DV tặng kèm.

Trường hợp doanh nghiệp viễn thông thực hiện các  chương trình khuyến mại vi phạm quy định của pháp luật  về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như  hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Trường hợp doanh nghiệp viễn thông vi phạm quy định  tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 38 Nghị định số 25/2011/NĐ-  CP nêu trên, kê khai giá tính thuế đối với dịch vụ không  phù hợp với giá thị trường thì doanh nghiệp bị ấn định  giá tính thuế GTGT, TNDN theo quy định pháp luật thuế  hiện hành.

Xem thêm:  Học kế toán thực hành tốt ở đâu

Tham khảo công văn 1251/TCT-DNL ngày 4/4/2017của Tổng cục thuế về chính  sách thuế đối với chương trình khuyến mại và gói cước vi phạm quy định

Đối với hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại không thông báo, đăng ký với Sở Công thương theo quy định của pháp luật về Thương mại, thì phải lập hóa đơn, kê khai, tính nộp thuế GTGT như hàng hóa dịch vụ dùng  để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Giá tính thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ cho, biếu, tặng: Theo khoản 3 và khoản 5 điều 7 thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, quy định như sau:
“3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

  1. Lập hóa đơn GTGT tặng quà lưu niệm cho khách hàng khi tổ chức hội nghị khách hàng

Doanh nghiệp tổ chức hội nghị khách hàng và tặng quà lưu niệm cho khách thì phải xuất hóa đơn và được khấu trừ thuế GTGT. Trường hợp Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố  Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị khách hàng và tặng quà  lưu niệm cho khách, việc tổ chức hội nghị của Công  ty có chương trình, kế hoạch và danh sách khách mời  cụ thể thì khi kết thúc hội nghị, Công ty được lập một  hóa đơn GTGT tổng giá trị quà tặng cho khách hàng,  trên hóa đơn nêu rõ quà tặng hội nghị khách hàng.

Xem thêm tại web: http://ngheketoan.com.vn/

Tham khảo công văn 1284/TCT-DNL ngày  05/4/2017 của Tổng cục thuế

  1. Cách lập Hóa đơn khuyến mại

Công ty A chuyên kinh doanh điện tử  điện lạnh, có chương trình khuyến mại đã đăng ký với Sở công thương và được chấp nhận. Nội dung chương trình: Các khách hàng cá nhân mua 01 tivi sony ký hiệu X99A  trị giá 30.000.0000 đ (chưa bao gồm thuế GTGT 10%) được khuyến mại 01 nồi cơm điện Cooker trị giá 1.000.000 đồng ((chưa bao gồm thuế GTGT 10%) vào ngày 24/12/2017.

Kế toán thuế Công ty A có thể lập hóa đơn GTGT khi xuất bán hàng cho khách hàng A – Khách hàng này đáp ứng điều kiện đưởng hưởng khuyến mại trên, như sau

Đơn vị mua hàng: Nguyễn Thị A – Hàng khuyến mại, không thu tiền
Mã số thuế:
Địa chỉ: Nhà số 29 Ngõ 999 Đường Giải Phóng Quận Hoàng Mai thành phố Hà nội
Phương thức thanh toán: chuyển khoản
TT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Ti vi sony ký hiệu X99A chiếc 1 30,000,000 30,000,000
2 Khuyến mại 01 nồi cơm điện Cooker chiếc 1 0 0
         
         
         
         
  Cộng tiền hàng 30,000,000
Thuế suất GTGT: Tiền thuế GTGT 3,000,000
  Tổng cộng tiền thanh toán 33,000,000
Viết bằng chữ: Ba mươi ba triệu đồng ./.