CÁCH TÍNH THUẾ, LẬP HÓA ĐƠN HÀNG KHUYẾN MẠI

Posted on Posted in Giáo dục

Giá tính thuế GTGT đối với hàng khuyến mại Có 2 trường hợp khuyến mại: Khuyến mại có đăng ký với Sở Công thương Khuyến mại không đăng ký với Sở Công thương Căn cứ khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC Căn cứ Khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC Đối với hàng hóa […]